Hopp til innhold
Min side - meld sak

Når selger eller håndverker har dårlig økonomi

Ikke sjelden opplever vi i HELP at våre kunder har kjøpt en bil eller håndverkertjeneste der selger eller håndverker sier de er på konkursens rand. Dette sier de sjelden på forhånd, men er noe de kommer med etter at det har oppstått problemer. Hvilke utfordringer skaper dette og hva gjør man? Hvordan kan man som forbruker unngå å havne i en slik situasjon?

Problemet

Du har pusset opp badet, men oppdager at det lekker vann fra badet til underetasjen. Det er åpenbart en mangel, men håndverker sier at selskapet er i ferd med å gå konkurs og derfor ikke kan fikse feilen, eventuelt foreslås en lav kontantutbetaling. Dersom selskapet du har inngått en kontrakt med er et selskap med begrenset ansvar, eksempelvis AS eller Ltd., vil du ved konkurs vanligvis ikke få dekket kravet ditt. Det er imidlertid ikke alltid man skal stole på opplysninger gitt av selskapets representant.

Dersom selskapet du har inngått en kontrakt med er et selskap med begrenset ansvar, eksempelvis AS eller Ltd., vil du ved konkurs vanligvis ikke få dekket kravet ditt.

Hva gjør jeg?

Dersom du har fått tilbud om en kontantutbetaling som ikke vil dekke utbedringskostnadene, kan du akseptere dette, men presiser skriftlig at du vil kreve de fulle utbedringskostnadene dersom selskapet greier seg.

Sjekk regnskapstallene (eksempelvis på proff.no, purehelp.no eller lignende tjenester) og om konkurs er åpnet i Brønnøysundsregistrene (brreg.no). Er det åpnet konkurs, ta kontakt med bostyrer for å fremme et krav. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være at bostyrer krever tilbakebetaling av pengene du har fått utbetalt fra selskapet.

Dersom håndverker ikke går konkurs, send et skriftlig krav til selskapet der du varsler at du vil ta rettslige skritt dersom ikke kravet innfris. Få med begrunnelsen på kravet, størrelsen på kravet, kontonummer der pengene skal innbetales og svarfrist. Dersom brevet ikke besvares, sender du et varsel om tvangsinndrivelse. Dersom håndverker fortsatt ikke svarer, sender du en kombinert forliksklage og utleggsbegjæring til namsmannen. Her finner du skjema som kan brukes.

Besvarer håndverker brevet med relevante innsigelser, for eksempel at det ikke er noe feil ved badet, sender du i stedet en ren forliksklage etter å ha varslet rettslige skritt. Gjentar bare håndverker at de ikke har økonomi til å betale, følg oppskriften i avsnittet ovenfor.

Selv om du har inngått avtale med et selskap med begrenset ansvar, kan det i visse tilfeller også være muligheter for å kreve utbedringskostnadene dekket av håndverkeren personlig.

Selv om du har inngått avtale med et selskap med begrenset ansvar, kan det i visse tilfeller også være muligheter for å kreve utbedringskostnadene dekket av håndverkeren personlig.

Forholdsregler ved kjøp av varer og håndverkertjenester

Man kan aldri helt unngå risiko, men det gjelder å ta noen forholdsregler ved kjøp av dyrere varer og håndverkertjenester:

 Lykke til!