Hopp til innhold
Min side - meld sak

Hybel til leie for student som reiser hjem i helgene

Skal du ut på leiemarkedet? I noen byer virker det som det har bredt seg en praksis hvor utleiere krever at leietaker flytter ut i helgene.

På grunn av et trangt leiemarked har enkelte studenter sett seg nødt til å godta denne type leiebetingelser. Klausulen skyldes sannsynligvis at utleiere som bor i samme hus vil ha ro i helgene. Studenter som har inngått leieavtale på slike betingelser, har da måttet reise hjem til foreldrene etter endt skoleuke. Det gjelder også mindreårige som har flyttet hjemmefra for å gå på videregående skole. Det har opprørt både studenter og foreldre.

Er det lov å begrense tilgangen på denne måten?

Selv om husleieloven går langt i å beskytte leietaker, står utleier og leietaker i utgangspunktet nokså fritt til å regulere bruken av husværet, jf. husleieloven § 5-1. Det er likevel min klare oppfatning at utleier her går for langt i å innskrenke bruksretten. Det strider mot utleiers sentrale ytelse – å stille husrommet til leietakers disposisjon. Utleie innebærer at leier skal gis en total bruksrett.En leieavtale som inneholder en slik klausul om at man ikke kan oppholde seg i leieobjektet i helgene, vil dermed neppe stå seg hvis saken havner i rettsapparatet.

Hva kan leietaker gjøre?

Leietaker bør gi utleier beskjed om at det ikke er anledning til å inngå denne type begrensninger, og foreslå at de i stedet finner en annen løsning som kan ivareta utleiers behov. Man må være forberedt på at det kan bli uenigheter.

En annen ting er at leiebeløp som er avtalt kan avspeile at den som leier ikke har tilgang til husværet i helgen. I så fall kan kanskje du som leier foreslå å tilby litt høyere leie mot at dette punktet i avtalen slettes.

Hvordan kan utleier sikre ro?

Når man bestemmer seg for å leie ut en del av boligen sin, kan det ikke begrenses til kun enkelte av ukens dager. Utleiers behov for ro i helgene kan eventuelt sikres gjennom husordensregler eller lignende, jf. husll. § 5-2 annet ledd. Hvis da leietakeren bryter disse reglene, kan det være oppsigelsesgrunn.