Hopp til innhold
Min side - meld sak

Eierbrøken i felles bolig

Veldig mange stiller spørsmål til HELPs advokater om hvordan eierforholdene bør være når to stifter bo sammen og blir samboere. Dette avhenger naturligvis av mange faktorer og den ene saken er som regel ikke helt lik den andre. Men problemstillingen nedenfor er i hvert fall nokså typisk:

HeiLurer på følgende: Samboerpar skal kjøpe bolig til 6.000.000. Hun har 3.000.000 (solgt arvet leilighet) i egenkapital, han har ikke egenkapital. Han er i full jobb og skal betjene lånet, hun jobber ikke pga 2 små felles barn og har ikke fullført utdannelsen pga barnefødsler. Hva blir eierforholdet? 

Hvor mye?

Sameiebrøken, hvor mye av boligens verdi den enkelte eier, er viktig og kan være vanskelig å fastlegge. Dette kommer litt an på hvordan dere ordner både økonomien og hjemmelogistikken. 

Det er flere måter å løse dette på, og det er viktig å snakke om hva som er best for dere og deres situasjon. Det er vanskelig å foreta en matematisk riktig utregning av betydningen (verdien) av at den ene er hjemmeværende, opp mot den andres faktiske inntekt.

I rettslige avgjørelser har det vært lagt til grunn at omsorg for felles barn hjemme under skolepliktig alder muliggjør halvparten av den arbeidendes inntekt.

NAV og barnehage

Fordi fødselspermisjonen er dekket av NAV, og deles med mannen, og barna er i barnehage, vil betydningen av hjemmearbeidet rent økonomisk svekkes betraktelig.

Eget ønske?

Det må også tas med i vurderingen om den ene selv ønsker å være hjemme eller om dette er partenes felles ønske, som gjør at den andre kan ha en mer krevende jobb og være mer borte. Som hjemmeværende har mange muligheten til å gjøre ferdig ikke fullført skolegang eller til å få seg arbeid som ikke krever utdannelse.

Eierbrøken i felles bolig

Ettersom hun går inn med en egenkapital på 3 millioner kroner i en leilighet til 6 millioner kroner, vil hennes eierandel være 75 % (altså egenkapitalen og halve låneverdien). Dette forutsetter at begge sammen står ansvarlig for lånet.

Den ene nedbetaler

Ettersom han skal betale lånet alene, vil denne eierfordelingen kunne endre seg i tråd med nedbetalingen dersom barna er i barnehage og hun ikke er alene med barna hjemme. En avtale må da i så fall ta høyde for at mannen får forholdsmessig større eierandel ettersom lånet blir nedbetalt eller så må man endre eierforholdet med nye avtaler jevnlig.

Én ansvarlig

En annen mulighet er at mannen står som ansvarlig for gjelden alene, og at hun bare er realkausjonist på lånet: Dette vil si at hun aksepterer at lånet har pant i deres eiendom. Han er da alene ansvarlig for gjelden på halvparten av boligens verdi. Hun har gått inn med halvparten av boligens verdi (arven). Dette betyr at partene her eier en halvpart hver.

Kan holde eierdiskusjonen utenfor

Det er også mulig å holde eierdiskusjonen adskilt fra størrelsen av hennes egenkapital.

De kan avtale å være sameiere med 50 % hver, men at hun skal ha ut igjen sin egenkapital med verdistigning ved et eventuelt brudd, og at netto (verdi minus gjeld) deretter skal deles med en halvpart på hver.

Sameiebrøken kan da ta høyde for at mannen betaler på lånet ved å gi han en større eierbrøk enn det økonomiske tyngdeforholdet tilsier (istedenfor en firedel eier han halve boligens verdi). Egenkapitalen blir da sikret, og eierbrøken hensyntar faktisk låneansvar og betaling av familiens forbrukskostnader.

Advokathjelp lønner seg

Hvilken løsning som passer akkurat dere best, kan det være nyttig å diskutere med en advokat, som har erfaring, og som kan skreddersy samboeravtalen slik at den passer dere best mulig.

Samboeravtale

Uansett hvilken løsning dere velger, er det svært viktig at dere får beskrevet denne i en samboeravtale. En tydelig samboeravtale kan fjerne stor usikkerhet og unødvendig bekymring senere.

Lykke til!