Hopp til innhold
Min side

Må vi gifte oss for å arve hverandre?

Mange samboere lurer på om det vil være økonomisk gunstig å gifte seg. Her kan du lese om forskjellene mellom samboere og ektefeller, særlig med tanke på arv.

Menn i dress holder hender

Arver samboere hverandre?

Samboere uten felles barn har etter dagens arvelov ingen arverett etter hverandre. Det innebærer at samboere uten felles barn eventuelt må tilgodese hverandre i et testament for å sikre arv etter hverandre.

Samboere med felles barn arver i henhold til dagens arvelov 4 G etter hverandre. Dersom de ønsker å arve mer, må det bli opprettet et testament. 

Ektefeller har en lovfestet rett til arv etter hverandre, uansett om de har felles barn eller ei. I henhold til dagens arvelov vil lengstlevende ektefelle arve ¼ (og minimum 4 G) fra førstavdødes dødsbo hvis avdøde etterlater seg livsarvinger. Dersom avdødes nærmeste arvinger er foreldrene eller deres livsarvinger, så vil ektefellen arve ½ (og minimum 6 G). 

Har vi rett til å sitte i uskiftet bo?

Uskifte innebærer at lengstlevende blir sittende med hele eller deler av den arven som skal tilfalle førstavdødes arvinger. Lengstlevende kan bruke og forbruke boets midler, innenfor de rammer arveloven oppstiller. Retten til uskifte er følgelig en verdifull rett for den lengstlevende parten, og vil i mange tilfeller kunne sikre en økonomisk mulighet til å bli sittende med felles bolig. 

Samboere uten felles barn

Samboere uten felles barn har ikke krav på å sitte i uskiftet bo. 

Samboere med felles barn

Samboere med felles barn har i henhold til dagens arvelov krav på å sitte i uskiftet bo med felles bolig, innbo, bil og fritidseiendom. Øvrige verdier, som bankkonti, fond og aksjer, inngår som utgangspunkt ikke i uskifteboet. Hvis samboerne ønsker å sikre hverandre en rett til å sitte i uskifte med samtlige verdier, må dette bli fastsatt i et testament. 

Lengstlevende ektefelle har krav på å sitte i uskiftet bo med førstavdødes andel av felleseiemidlene. Dersom lengstlevende ektefelle skal kunne sitte i uskifte med særeiemidler, så må ektefellene ha fastsatt det i ektepakt, eller arvingene må samtykke. 

Merk at de to foregående avsnittene gjelder rett til å sitte i uskiftet bo med felles barn. Hvis lengstlevende ektefelle eller samboer skal sitte i uskifte med førstavdødes særkullsbarn, må særkullsbarnet samtykke. Et samtykke til uskifte kan bli avgitt som et forhåndssamtykke, slik at partene kan innrette seg på best mulig måte i levende live. 

Så, bør dere gifte dere?

Basert på ovennevnte har ektefeller flere rettigheter uten at de trenger å foreta seg noe. Samboere kan oppnå mange av de samme rettighetene, men da må de aktivt innrette seg, og for eksempel opprette testament. 

Likevel står ektefeller friere i arveplanleggingen, og kan benytte seg av flere virkemidler for å oppnå de resultatene de ønsker. 

Juridisk ordbok