Hopp til innhold
Min side

Samboere: Ikke gå i 50/50-fella

Er du samboer? Eier dere bolig sammen? I hvilket eierforhold, i så fall? Var det eiendomsmegleren som satte inn 50/50 eierbrøk i skjøtet? Da er du ikke alene. Vi i HELP vil belyse noen av de klassiske fellene som mange samboere går i.

I denne podkast-episoden forklarer vi hvorfor alle samboere burde lage en samboeravtale for å unngå framtidige konflikter.

Ingen skriftlig regelverk for samboere

Samboere har ikke noe skriftlig regelverk å lene seg på. Det er full avtalefrihet, og HELP oppfordrer alle samboere til å skrive samlivsavtale, så formuesforholdet er regulert og forutsigbart. Dette gjør vi uten ekstra kostnad for våre kunder med advokatforsikring. På Min Side kan du også skrive avtalen selv, med god hjelp fra avtaleverktøyet. Vi kvalitetssikrer gjerne arbeidet etterpå. 

Skriv samlivsavtale!

En samlivsavtale bestemmer hvem som eier hva, og hvordan delingen skal skje når samlivet opphører. Det er bare 26 % av samboerne som har samlivsavtale (jf. Opinions undersøkelse for HELP Forsikring november 2014). De fleste andre lever i spenning. Få vet hva en må dele om samlivet tar slutt. Mange som lever i samboerforhold har solide inntekter og god økonomi, og mye å tape. Skriv samlivsavtale, så kan de spenningssøkende heller hoppe i fallskjerm etterpå.

En samlivsavtale bestemmer hvem som eier hva, og hvordan delingen skal skje når samlivet opphører.

Samboerpar som kjøper ny bolig sammen har gjerne felles lånetilsagn fra banken, og når de får tilslag på boligen og stiller i kontraktsmøte hos eiendomsmegleren, er skjøtet ferdig utfylt med 50/50 eierskap. De færreste er bevisste på hvilken eierbrøk som er riktig.

Forskjellig egenkapital?

Hvis partene har forskjellig egenkapital, bør dette gjenspeiles i eierandelene. La oss si at et par kjøper bolig for 2,5 millioner. Han har kr 500 000 (20 %) i egenkapital og hun ingenting. Sammen skal de betjene et felles boliglån på 2 millioner kroner (80 % som deles på to). Da bør han eie 60 % og hun 40 % av boligen, og dette eierforholdet bør skrives inn i skjøtet.

Forskjellig nedbetaling av boliglånet?

Hvis den ene skal betale mer enn den andre underveis i samlivet, bør dette også reflekteres i eierandelene. Kanskje mannen i eksempelet foran tjener det dobbelte av henne, og han skal betale dobbelt så mye på boliglånet. Da bør det stå i samboeravtalen at han hefter for to tredeler av lånet, og hun for en tredel.

Da har han finansiert kr 500 000, altså 20 %, ved egenkapital. Hans andel av lånet med kr 1 333 333 har finansiert 53 %. Til sammen tilsvarer hans egenkapital og låneandel 73 % av hele boligen. Dette finansierer han, og da bør han ha en tilsvarende eierandel.

Da forutsettes at partene ellers deler likt på utgifter til felles underhold.

Forskjellig forsørgerbyrde/forbruk?

Mange praktiserer felles økonomi. Gjøres dette bevisst, er det fint. Da kan man heller ikke angre på det, om det ene har forsørget den andres barn, og finansiert den andres skokolleksjoner eller dyre hobbyer.

Han eier varige verdier - hun betaler mat, klær og forbruk
Da bør hun sikres ved for eksempel en eierandel i boligen han betaler ned på. Hvis ikke kan hun stå på bar bakke etter samlivet.

Hun steller hjemme og muliggjør hans karriere
Da bør hun opparbeide seg medeierskap i hans formue, gjerne ved en eierandel i boligen han betaler ned på, så hun får del i hans overskudd som hun har muliggjort.

Endrede forhold?

Kanskje den ene arver penger som brukes til å betale ned på boliglånet, eller på oppussing eller ny garasje. Da bør samlivsavtalen revideres, og eierandelene kanskje justeres. Advokatene i HELP kan enten skrive ny avtale eller så setter vi opp en tilleggsavtale for våre kunder.

Full avtalefrihet

Vi sier ofte at samlivsavtaler inngås i godvær, men står sin prøve i gråvær. En plikter ikke å følge avtalen når samlivet tar slutt. Enhver kan være så raus en vil når fellesskapet opphører. Vi advarer mot raushet ved avtaleinngåelsen. Den forelskede avtalepart kan ønske å selge halve boligen sin til gi bort-pris, og det kan han komme til å angre på om han senere må kjøpe boligen tilbake til full pris.

Samlivsavtalen ligger gjerne i skuffen frem til partene er i varm konflikt. En balansert og klar avtale vil besvare mange tvistepunkter og gjøre det lettere å takle et samlivsbrudd eller et dødsfall.

Alle samboerpar bør skrive samlivsavtale. Kanskje behøves et testament også?

Juridisk orbok