Hopp til innhold
Min side

Skal du kjøpe båt i sommer?

En del båtkjøp ender i konflikt fordi kjøper og selger er uenige om hva som ble opplyst og avtalt før kjøpet. Mange konflikter kunne ha vært unngått hvis kjøper hadde undersøkt båten grundigere. Mange kjøper båt usett og stoler for mye på selgers opplysninger. Er du blitt lurt, er likevel ikke alt håp ute.

Hvis du kjøper båt av forhandler gjelder forbrukerkjøpsloven, mens hvis du kjøper båt av en privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. Kjøpsloven gir begrensede rettigheter sammenlignet med forbrukerkjøpsloven. Ved kjøp fra en privatperson kan du ikke forvente at selger har samme kunnskap som en profesjonell selger, og det stilles strengere krav til din undersøkelse av båten.

Selger skal informere om vesentlige forhold

Etter begge lovene skal selger informere om vesentlige forhold ved båten, eksempelvis om den har noen skader som følge av å ha truffet et skjær, eller om det er oljelekkasje i motoren. 

For å unngå konflikt bør selger informere om alle vesentlige forhold ved båten. Dette bør gjøres i annonsen, i kontrakten og/eller i e-post til kjøper. Dokumentasjon på dette bør oppbevares. 

Kjøper må undersøke grundig

Som kjøper er det viktig å undersøke båten grundig før kjøpet. Du bør prøvekjøre båten og undersøke hvordan den ligger på vannet. Hvis mulig, bør du også be om at båten tas opp på land slik at du kan undersøke båtens skrog/underside. Ta også en kikk på motoren ved å åpne motorrommet eller ta av motorlokket på påhengsmotoren. Er du ikke motorkyndig selv, bør du vurdere å ta med deg en som er det når båten skal besiktiges. 

Er det særlige forhold du er interessert i, er det viktig at du får frem dette skriftlig. Dette kan eksempelvis være om motoren jevnlig har vært til service, om den er kjørt i ferskvann etter hver sesong, om den har gått på grunn, eller annet. 

Det kan straffe seg å stole blindt på selgerens muntlige opplysninger. Muntlige opplysninger er også vanskelig å bevise i ettertid dersom det oppstår en uenighet mellom dere. En enkel måte å sørge for skriftlighet på er å sende selger en e-post med spørsmål du lurer på. Dersom selger er tilbakeholden med å gi opplysninger eller svarer unnvikende, kan det være en grunn til det og et varsel til deg om at du kanskje bør vurdere å kjøpe båt fra en annen selger. 

Sjekkliste ved kjøp av bruktbåt:

Lykke til!