Hopp til innhold
Min side

Norsk Sjømannsforbund er godt fornøyd med LOfavør Advokatforsikring

Vi har målt hvor fornøyde NSF sine medlemmer er med tilbudet fra HELP!  

Norsk Sjømannsforbund var det tredje LO-forbundet som valgte å tilby LOfavør Advokatforsikring fra HELP som kollektiv medlemsfordel. I løpet av de åtte årene forbundet har brukt ordningen har vi behandlet nærmere 2 500 saker for NSF-medlemmer.

Etter hver avsluttet sak har vi spurt om hvordan medlemmet opplevde hjelpen fra HELP. Resultatene er gledelige.

Vi er glade for at et NSF-medlem har snakket med verdens hyggeligste dame og fått hjelp i sin sak. Vi ønsker at alle som tar kontakt med HELP skal føle at de blir tatt imot på en hyggelig måte, og at de får den faglige hjelpen de trenger.