Hopp til innhold
Min side

Avhendingsloven

Avhendingsloven gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer frivillig ved salg, bytte eller gave.

Kort om selgers ansvar etter avhendingsloven

Normalordningen i dag er at en brukt bolig selges "som den er" eller med lignende forbehold. Dette innebærer i korte trekk at kjøper som hovedregel har risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler ved eiendommen.

Tre unntak fra denne hovedregelen

  1. Selger har holdt tilbake opplysninger, som har innvirket på avtalen.
  2. Selger har gitt uriktige opplysninger, som har innvirket på avtalen.
  3. Boligen er i vesentlig dårligere stand enn forventet.

Vurderingen om boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente kan være vanskelig.

Vurderingstema

Hva kunne kjøper objektivt sett forvente, basert på kjøpesum, selgers opplysninger, og foretatte undersøkelser? Viktige momenter i denne vurderingen er kjøpesum, utbedringskostnad, vedlikeholdstilstand, alder etc. Som en tommelfingerregel kan man si at utbedringskostnadene må utgjøre minst 3 % av kjøpesummen for å medføre at boligen er i vesentlig dårligere stand enn forventet. I denne vurderingen er det uten betydning om det er tegnet eierskifteforsikring eller ikke.

Avhendingsloven i sin helhet finner du på Lovdata.

Har du boligkjøperforsikring i HELP, kan du kontakte oss med alle spørsmål om rettigheter, feil og mangler ved boligen.