Hopp til innhold
Min side - meld sak

Bukkebodommen

Dom avsagt i Høyesterett 14. november 2002 (Ref.nr. HR-2002-716) som gjelder avhendingsloven (kjøp og salg av fast eiendom).

Vanninntrengning

I forbindelse med salget av boligen var det gitt opplysninger om feil som ga grunn til bekymring, og antatt årsak ble opplyst. Kjøper var også gitt en rekke oppfordringer om å foreta nærmere undersøkelser ved hjelp av sakkyndige. Slike undersøkelser ville klarlagt den egentlige årsaken og hva det ville koste å utbedre feilen.

Kjøper gjorde imidlertid ikke dette før avtalen ble inngått, og tok heller ingen forbehold. Høyesterett kom da fram til at kjøper selv må bære risikoen for at feilene viste seg å være en del mer omfattende enn antatt. Kjøper fikk derfor ikke medhold i kravet om prisavslag for det aktulle forholdet.