Hopp til innhold
Min side

Forskjell eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring

Eierskifteforsikring er en forsikring til fordel for selger. Den tar over selgers ansvar for feil og mangler ved boligen. Hvis selger har tegnet eierskifteforsikring, betyr det at kjøper må rette eventuelle krav i forbindelse med boligkjøpet mot selgers eierskifteforsikringsselskap.

Eierskifteforsikring betyr ikke at boligen er forsikret mot skader, det betyr at selger er forsikret mot krav fra kjøper. Kjøper har ingen større rettigheter mot et eierskifteforsikringsselskap enn man ville hatt mot selger personlig. Eierskifteforsikringen betaler ut penger til kjøper dersom selger ville vært ansvarlig etter loven. Eierskifteforsikringsselskapet er representert ved advokater.

Boligkjøperforsikring er en forsikring til fordel for kjøper. Det er en rettshjelpsforsikring, som gir kjøper tilgang på hjelp fra spesialiserte advokater. Det er ikke en skadeforsikring som utbetaler penger til kjøper for feil som oppdages, det er en advokatforsikring. Kjøper har umiddelbar tilgang på advokat til å ta saken mot selger/selgers eierskifteforsikring.

Advokaten vil i første rekke vurdere om man har grunnlag for et krav mot selger og/eller selgers eierskifteforsikring, og deretter ta saken mot selger/selgers eierskifteforsikring dersom det er nødvendig. Boligkjøperforsikringen dekker alle advokattimer som brukes på saken, inkludert motpartens saksomkostninger dersom de skulle bli idømt. Utgifter til nødvendige fagkyndige vurderinger dekkes også. Det er ingen egenandel ved bruk.