Hopp til innhold
Min side - meld sak

Heving

Det vil si at partene tilbakefører det som er mottatt, for eksempel varen og pengene. Formålet med heving er at partene i størst mulig grad settes tilbake til situasjonen som var før avtalen ble inngått. For å ha krav på heving må kontraktsbruddet som regel være vesentlig. Se for eksempel  kjøpsloven § 39 og forbrukerkjøpsloven § 32. Heving innebærer ikke at avtalen blir ugyldig, men at partenes forpliktelser og rettigheter etter avtalen faller bort.