Hopp til innhold
Min side - meld sak

Ihendehavergjeldsbrev/ihendehaverobligasjon

Ihendehavergjeldsbrev følger gjeldsbrevlovens bestemmelser om omsetningsgjeldsbrev.