Hopp til innhold
Min side - meld sak

Krav til fall på badet

Dette følger av forskrift om tekniske krav til byggverk av 1. juli 2017 (TEK17). Hvilke forskriftskrav som gjelder for et bad avhenger av når arbeidet på badet er utført.  Det er flere måter å oppfylle kravet til fall på.

Det foreligger en veiledning til teknisk forskrift samt normer i bransjen. Våtromsnormen har for eksempel anbefalinger på hvordan tilstrekkelig fall skal utformes, det er ikke nødvendigvis feil fall på badet selv om våtromsnormen ikke er fulgt.