Hopp til innhold
Min side

Overtakelsen

Risikoens overgang fra selger til kjøper. Nøklene overtas av kjøper. Det hender at kjøper eller selger ikke vil overta/overlevere eiendommen.

Dette er sjelden å anbefale. Kjøper har full rett til å holde tilbake den del av kjøpesummen som står i forhold til mangelen som påberopes. Det er ryddigere å være uenig om et pengebeløp enn at overtakelsen blir forsinket. Det tilbakeholdte beløpet blir stående på meglers klientkonto inntil tvisten er løst. Det skal tungtveiende grunner til før kjøper kan nekte å overta boligen. Overtakelsesprotokollen brukes til å notere ned merknader.

Eksempel:

Ved overtakelsen oppdages fuktmerker i stuetaket, med andre ord tegn til en aktiv taklekkasje. Dette kan være ubehagelig for kjøper, men vil normalt ikke være en god nok grunn til å nekte å overta boligen. Da må det renne slike vannmengder inn at huset er ubeboelig. Spørsmålet er behandlet av Høyesterett, og Høyesterett uttaler at avvisningsrett kan foreligge i klare tilfeller. Det skal med andre ord svært mye til før kjøper eller selger har rett til å motsette seg overtakelse.