Hopp til innhold
Min side - meld sak

Påregnelig

Påregnelig årsakssamenheng er et vilkår for erstatning. Det vil si at det må være en forutsigbar og sannsynlig årsakssammenheng (for skadevolder) mellom skaden og skadeårsaken for at skadevolder skal bli erstatningsansvarlig.