Hopp til innhold
Min side

Prospekt

Et prospekt, også kalt salgsoppgave, har i hovedsak to formål. Prospektet skal markedsføre boligen på best mulig måte og det skal gi kjøperen nødvendig informasjon om boligen i forkant av kjøpet.

Eiendomsmeglingsloven angir hvilken informasjon et prospekt skal inneholde. Det skal i prospektet blant annet gis opplysninger om eierforhold, tinglyste forpliktelser, grunnarealer, alder og byggemåte, eventuell utleieadgang, ferdigattest og boligens ligningsverdi.

Dersom det er en borettslagsandel, eierseksjon eller aksjeleilighet som omsettes, skal det i tillegg opplyses om lånevilkårene for nedbetaling av fellesgjeld, beregning av månedlige felleskostnader, hvorvidt kjøper kan holdes ansvarlig for andres mislighold av felleskostnader eller usolgte enheter og relevante rettigheter og forpliktelser som fremgår av vedtekter e.l.

Normalt vil prospektet inneholde flere bilder, og det vil ligge ved flere vedlegg som boligsalgsrapport eller takst, energimerking av boligen, tegninger og andre dokumenter som er viktige for kjøper. Selger skal godkjenne prospektet før salgsarbeidet påbegynnes.

Prospektet kan være svært sentralt ved vurderingen av om kjøper har grunnlag for å rette et mangelskrav mot selger. Gir selger mangelfulle opplysninger om boligen i prospektet, kan selger komme i ansvar etter avhendingsloven § 3-7. Det samme gjelder der prospektet inneholder uriktige opplysninger jf. avhendingsloven 3-8. Opplysningene som er gitt i prospektet kan også spille en sentral rolle ved vurderingen av om boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers etter avhendingsloven § 3-9. Hva kjøper kunne forvente av boligen er i stor grad avhengig av hva kjøper fikk opplyst i salgsdokumentasjonen.