Hopp til innhold
Min side

Salgsoppgave

En salgsoppgave, også kalt prospekt, har i hovedsak to formål. Salgsoppgaven skal markedsføre boligen på best mulig måte og det skal gi kjøperen nødvendig informasjon om boligen i forkant av kjøpet.

Eiendomsmeglingsloven angir hvilken informasjon en salgsoppgave skal inneholde. Det skal i salgsoppgaven blant annet gis opplysninger om eierforhold, tinglyste forpliktelser, grunnarealer, alder og byggemåte, eventuell utleieadgang, ferdigattest og boligens ligningsverdi.

Dersom det er en borettslagsandel, eierseksjon eller aksjeleilighet som omsettes, skal det i tillegg opplyses om lånevilkårene for nedbetaling av fellesgjeld, beregning av månedlige felleskostnader, hvorvidt kjøper kan holdes ansvarlig for andres mislighold av felleskostnader eller usolgte enheter og relevante rettigheter og forpliktelser som fremgår av vedtekter e.l.

Normalt vil salgsoppgaven inneholde flere bilder, og det vil ligge ved flere vedlegg som boligsalgsrapport eller takst, energimerking av boligen, tegninger og andre dokumenter som er viktige for kjøper. Selger skal godkjenne salgsoppgaven før salgsarbeidet påbegynnes.

Salgsoppgaven kan være svært sentral ved vurderingen av om kjøper har grunnlag for å rette et mangelskrav mot selger. Gir selger mangelfulle opplysninger om boligen i salgsoppgaven, kan selger komme i ansvar etter avhendingsloven § 3-7. Det samme gjelder der salgsoppgaven inneholder uriktige opplysninger jf. avhendingsloven 3-8. Opplysningene som er gitt i salgsoppgaven kan også spille en sentral rolle ved vurderingen av om boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers etter avhendingsloven § 3-9. Hva kjøper kunne forvente av boligen er i stor grad avhengig av hva kjøper fikk opplyst i salgsdokumentasjonen.