Hopp til innhold
Min side

Selger nekter kjøper å overta eiendommen

Dersom selger nekter kjøper å overta boligen foreligger det mislighold på selgers hånd, også omtalt som forsinkelse.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det samme gjelder der selger ev. ikke gir fra seg skjøte til eiendommen. Dette innebærer at kjøper kan gjøre gjeldende visse krav i henhold til avhendingsloven §§ 4-1 følgende. Forutsetningen er imidlertid at forsinkelsen ikke skyldes kjøper eller forhold han har risikoen for. Nærmere bestemt kan kjøper kreve oppfylling av avtalen etter § 4-2, heve avtalen etter § 4-3, kreve erstatning etter § 4-5 eller holde tilbake kjøpesummen i henhold til § 4-6. Det presiseres imidlertid at en forsinkelse ikke uten videre gir grunnlag for å fremsette de alternative kravene. 

Hvorvidt en kjøper kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelsene som fremgår av §§ 4-2 – 4-6, beror på de konkrete vilkårene i disse bestemmelsene. Med andre ord er det ikke gitt at man kan fremsette et hevingskrav, til tross for at det foreligger mislighold på selgers side. 

Eksempelvis skal det langt mer til for å nå frem med et slikt krav contra et krav om oppfyllelse av avtalen etter § 4-2. Avslutningsvis vises det til at misligholdsbeføyelsene ikke utelukker hverandre. Med andre ord kan man fremme både et hevingskrav og et erstatningskrav, så fremt vilkårene for de to kravene er oppfylt.