Hopp til innhold
Min side

Selgerforpliktelse

En selgerforpliktelse er en særskilt forpliktelse som selger har påtatt seg i forbindelse med salg av en bolig. Typisk er dette en avtale om at selgeren skal yte noe, i tillegg til å overlevere selve boligen til kjøper. 

Ved de fleste salg avtales det at boligen skal ryddes og vaskes før overtagelse og at garderobeskap, hvitevarer, fastmonterte lamper osv. skal medfølge. Dette regnes som selgerforpliktelser. Andre eksempler kan være at selger påtar seg å male boligen, gjøre oppussing i boligen eller utbedre en skade før overtakelsen.

En selgerforpliktelse er en direkte kontraktsforpliktelse som selger har påtatt seg å oppfylle. Forbehold om at eiendommen selges ”som den er”, vil ikke uten videre påvirke en selgerforpliktelse. Selger vil derfor normalt ha en plikt til å oppfylle selgerforpliktelsen, uansett hvor stor eller liten den er. Vi anbefaler at alle avtaler om tilleggsytelse nedtegnes skriftlig og undertegnes av kjøper og selger, slik at man kan dokumentere hva som er avtalt. Avtalen kan føres inn som et eget punkt i kjøpekontrakten. Dersom avtalen blir til etter kontraktsmøtet, så anbefaler vi at avtalen føres inn i overtagelsesprotokollen eller som vedlegg til denne.

Det er viktig å merke seg at selgerforpliktelser normalt ikke er dekket av selgers eierskifteforsikring. Krav på bakgrunn av selgerforpliktelser må derfor rettes direkte mot selger.