Hopp til innhold
Min side

Tilbakeholdte, uriktige opplysninger

Et mulig grunnlag for å kunne holde selger ansvarlig for feil ved boligen, er avhendingsloven § 3-7, om mangelfulle opplysninger.

Selger blir ansvarlig etter denne bestemmelsen, dersom fire vilkår er oppfylt. For det første må det foreligge en omstendighet ved eiendommen. Dette er typisk negative bygningsmessige forhold, og det går en avgrensning mot hypoteser eller mistanker.

For det andre er det et krav om at kjøperen hadde grunn til å regne med å få opplysningen. Dette omfatter opplysninger kjøpere vanligvis har en interesse i å få.

For det tredje er det et krav om at selgeren kjente eller måtte ha kjent til den aktuelle omstendigheten. Det kan være tilfeller hvor det er klart at selger faktisk kjente til forholdet. Mangel kan foreligge selv om det er klart at selger ikke kjente forholdet, men hvor selger måtte ha kjent til forholdet.

For det fjerde er det et krav om at det har virket inn på avtalen at den aktuelle opplysningen ikke ble videreformidlet fra selger til kjøper. Dette innebærer at avtalen ikke hadde blitt inngått, eller hadde blitt inngått på andre vilkår, dersom selgeren hadde informert kjøper om omstendigheten. Det avgjørende er om opplysningen er kjøpsmotiverende for folk flest.

Et annet mulig grunnlag for å kunne holde selger ansvarlig for feil ved boligen, er avhendingsloven § 3-8, om uriktige opplysninger. Denne bestemmelsen omfatter de situasjoner hvor selger gir en konkret og spesifisert opplysning til kjøper, og denne opplysningen viser seg å være uriktig.

For at selger skal kunne holdes ansvarlig for uriktige opplysninger, er det et krav om at den uriktige opplysningen har virket inn på avtalen. Spørsmålet blir om avtalen ville ha blitt inngått på andre vilkår, eller ikke blitt noe av i det hele tatt, dersom kjøperen hadde fått riktige opplysninger. Det avgjørende er om en slik opplysning, generelt og blant alminnelige kjøpere, er egnet til å innvirke.