Hopp til innhold
Min side

Tre inn i selgers forsikringsavtale

Det følger av avhl. § 2-4 3. ledd at kjøperen har rett til forsikringssummen dersom eiendommen blir rammet av et forsikringstilfelle etter at kjøpsavtale er inngått, men før eiendommen er overtatt av kjøperen.

Bestemmelsen forutsetter at kjøperen selv må oppfylle sin del av avtalen, betale kjøpesummen, for at han skal kunne kreve forsikringssummen. Bestemmelsen pålegger ikke selger å holde eiendommen forsikret, en slik plikt for selger må følge av kjøpsavtalen.