Hopp til innhold
Min side - meld sak

LO-forbund kan inngå kollektiv avtale om advokatforsikring. Den kollektive avtalen gjelder for alle forbundets medlemmer, og du betaler da ikke noe ekstra for advokathjelp utover den kollektive betalingsordningen. I dag tilbyr 16 norske og to svenske LO-forbund advokatforsikring til sine medlemmer. De får advokathjelp i privatlivet uten å betale timepris.

Forbund

LO-forbund kan inngå kollektiv avtale om advokatforsikring for sine medlemmer. I en kollektiv avtale vil forsikringen gjelde for alle forbundets medlemmer, med reservasjonsrett for eksisterende medlemmer når avtalen inngås. 

Forbundet inngår forsikringsavtalen direkte med HELP. Oversikten viser hvilke LO-forbund som har kollektiv avtale om advokatforsikring. Tilhører du et av disse forbundene, og ikke har reservert deg mot advokatforsikring, har du  rett til advokathjelp hos HELP Forsikring.

Som medlem av et LO-forbund med LOfavør Advokatforsikring får du: 

Forbund med kollektiv avtale