Hopp til innhold
Min side

Boligkjøperforsikring Pluss - Advokathjelp for boligeiere

De fleste meglere er godt kjent med HELP Boligkjøperforsikring. I mange år har HELP også gjort advokattjenester på andre områder tilgjengelig for alle gjennom HELP Advokatforsikring. Nå forener vi disse to ordningene for boligeiere.

Boligkjøpere har flere rettshjelpsbehov

Det er ikke bare ved kjøpet at boligeieren kan trenge advokat. Boligkjøp er sannsynligvis den enkelthendelsen i livet som utløser flest juridiske spørsmål: Mange blir samboere, gifter seg, blir noens nabo, får leieboer, blir andelseier i et borettslag, eller engasjerer håndverkere for å pusse opp. 

Større trygghet der de trenger det mest

Vi i HELP mener derfor at boligkjøperne bør sikres økt trygghet, utover boligkjøpets grenser. Derfor lager vi Boligkjøperforsikring Pluss. Med Plussdekningen får kjøper advokathjelp til mange andre behov som kommer i tiden etterpå.

Advokat gjennom forsikring endrer advokatbruken

Hvis man havner i konflikt, vil det normalt være nødvendig med advokatbistand. Den som kan bruke advokat uten å måtte tenke på regningen, har en åpenbar fordel.

Men våre kunder har et like viktig fortrinn: På mange livsområder kan de bruke advokathjelp til å forebygge mot at tvister oppstår.

Unngå problemer 

Forsikringen dekker omfattende juridisk rådgivning, og det gjør at våre kunder kan få hjelp til å unngå problemer. Boligkjøperforsikring Pluss inkluderer altså bruk av advokat selv om det ikke er oppstått tvist.

Saker om ulik egenkapital hos samboere og nabokonflikter er eksempler på hvordan vi kan hjelpe Boligkjøperforsikring Pluss-kunder.