Hopp til innhold
Min side

Tegne boligkjøperforsikring på leiligheter i borettslag og sameier?

Er det noen vits i å tegne boligkjøperforsikring på borettslagsleilighet eller leilighet i sameie? Dekker ikke borettslaget de uforutsette kostnadene, da? 

Hekk og gjerde

Det er lett å tenke at advokathjelp ikke er så nyttig ved kjøp av leilighet i borettslag og sameier. Dette stemmer dessverre ikke. Det er flere forhold som kan gi deg et krav mot selger, og som ikke dekkes av borettslaget/sameiet.

Det er mange eksempler på at leiligheten i seg selv ikke er lovlig. Vi har også eksempler på at selger har renovert badet og i den forbindelse brutt brannskillet. Det kan også komme økninger i felleskostnadene som selger var kjent med, uten å informere kjøper om dette. Dårlige naboforhold kan dessverre også forekomme, helt uavhengig av boligtype. 

Vanlige spørsmål blant kjøpere av borettslags- og sameieleiligheter

Eksempler på saker der det var lurt med boligkjøperforsikring i borettslag/sameie

1: Leilighet i eldre bygård

På et tidspunkt har leilighetene i underetasjen blitt omgjort fra boder til leiligheter. Det ble ikke søkt om dette.

HELP har krevd heving av kjøpet. Saken skal opp for retten i sommer. I følge kommunen er det lite sannsynlig at leiligheten vil bli godkjent. 

2: Nyoppført aksjeleilighet i Bærum fra 2017

Kort tid etter overtakelse opplevde kunden og naboene stor oversvømmelse inn i leilighetene. Det viste seg at utvendig avløpsanlegg var dimensjonert feil, og selger hadde koblet seg på kommunens avløpsnett uten tillatelse.

Kostnadene for å prosjektere nytt anlegg kommer på mer enn 1,6 millioner kroner. Beløpet må deles på aksjeeierne. Saken avgjøres i tingretten.  

3: Borettslagsleilighet fra 1984

Kjøper opplevde kort tid etter overtakelse en lukt av søppel i trappeoppgangen i borettslaget. Etter hvert merket han lukten inne i sin egen leilighet også. Det viste seg at stanken kom fra naboen som ikke maktet å ta hånd om egen hygiene, og som i tillegg ikke kastet noe. Lukten beskrives som stanken av søppel som har stått en stund i varmen.

Nærmere undersøkelser viste at naboen og lukten har vært et problem i oppgangen over flere år. Saken hadde vært behandlet på diverse styremøter. Selger var i denne perioden både styreleder og vanlig medlem i styret.

HELP krevde heving av kjøpet, men partene ble ikke enige, og kjøpers advokat i HELP måtte ta ut søksmål mot selgers forsikringsselskap. Kjøpet ble hevet. 

 

Les også NRK-saken om hvorfor det er lurt med Boligkjøperforsikring.

Juridisk ordbok