Hopp til innhold
Min side

Nødvendig advokathjelp

Omslag på Norges Lover

Derfor trenger boligkjøpere en boligkjøperforsikring

Det er forventninger som ikke innfris, som skaper saker.

Jo nyere og mer påkostet bolig, dess høyere forventninger og krav stiller kjøper. Og jo høyere forventninger, dess mindre skal til før kjøper snur seg mot selger og hans medhjelpere når skuffelsen er et faktum. 

Boligkjøperforsikring gir ubegrenset tilgang til spesialiserte advokater ved boligkjøpet. Vi er Norges største advokatmiljø for boligkjøpere. Vi vet hvilke argumenter som taler for kjøpers sak, hvilke som taler mot, og hvilke som veier tyngst.

Ikke alle saker kan vinnes, men hvis kjøper har et krav, sørger advokat i HELP for at kjøper får et best mulig resultat.

Spesialiserte advokater

Kjøper sparer mye på at hele prosessen håndteres av en spesialisert advokat, fra den innledende vurderingen til saken er avgjort i domstolene, om nødvendig. Dette gir trygghet. Kunden betaler ingen timepris, bare forsikringspremien. 

HELPs advokater kjemper kjøpers sak i landets domstoler hver uke, hele året.