Hopp til innhold
Min side

Andreas Aven

Advokat MNA, HELP-advokatene

Telefon: +47 22 98 52 24

Andreas har siden 2000 hatt fast eiendoms rettsforhold og forsikringsrett som hovedområde. Han har vært ansatt i HELP siden 2009. Andreas har omfattende prosedyreerfaring, og arbeider i hovedsak med forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Kontakt meg på Min side

Språk: Norsk og engelsk