Hopp til innhold
Min side

Arne Johan Almeland

Advokat MNA, HELP-advokatene

Telefon: +47 22 98 52 35

Arne Johan har vært ansatt i HELP siden 2008. Før det jobbet han som privatpraktiserende advokat i mange år. Arne Johan har bred erfaring innen alle våre rettsområder, og har lang prosedyreerfaring i domstolene.

Kontakt meg på Min side

Språk: Norsk og engelsk

Risikoen for å måtte betale sakskostnader er en voldsom belastning og kan føre til at man må betale mange hundre tusen i etterkant av en sak. Derfor slipper HELPs kunder å ligge våken om natten. Fordelen for oss advokater er at vi slipper å sende enorme regninger til folk etter endt sak. Det er en glede i seg selv. Det eneste vi trenger er å ha fokus på er saken, for å oppnå en best mulig løsning for den enkelte klient. Jussen er til for at mennesker skal få gode og konkret tilpassede løsninger som er bra for dem. Vi gjør vårt beste å få til dette på lavest mulig nivå, med minst mulig støy og på en slik måte at partene kan møtes forlikte i etterkant av en tvist.  Det fantastiske med å være forsikret mot rettslige problemer er å vite at man får eksperthjelp uten at det koster noe, utenom en beskjeden egenandel. Det er når huset brenner det er bra å ha forsikring. Slik er det også med dem som ufrivillig blir dradd inn en rettsprosess over flere instanser.