Hopp til innhold
Min side

Erik Samuelsen Uller

Advokat MNA

Erik ble en del av HELP i 2021 og jobbet primært med barnerett. Etter et ettårig engasjement i 2023 som veileder i offentlig forvaltning, herunder NAV, er han tilbake i HELP. Erik jobber nå primært med barne- og familierett, men også med saker etter opplæringsloven, samt saker om økonomiske ytelser etter folketrygdloven. Videre har han et stort engasjement for barn og har jobbet svært mye med barn og unge før og under studiet, blant annet i barnehage, i feriekoloni for barn, og i mange år som aktivitets- og turleder i Barnas Turlag (DNT).

Kontakt meg på Min side
Jobben i HELP gir meg mulighet til å møte på et bredt spekter av forskjellige mennesker som står i alle slags livssituasjoner. Det mest givende med jobben min er å bistå våre kunder i form av god og tydelig rådgivning, der jeg har ekstra fokus på å se hele mennesket. Dessuten vil jeg trekke frem det gode arbeidsmiljøet i HELP, som skiller seg positivt ut både hva gjelder det faglige og sosiale.