Hopp til innhold
Min side

Kathrine Hagen Finrud

Advokat MNA, assisterende avdelingsleder

Telefon: +47 22 98 52 75

Kathrine har vært advokat i HELP siden 2011. Hun har lang og variert erfaring både fra offentlig forvaltning og fra næringslivet generelt. Hun har blant annet forelest innen fagene forvaltningsrett og avtalerett, og brukes fortsatt som foredragsholder både internt og eksternt. Kathrine har særlig kompetanse innen fast eiendom, og solid prosedyreerfaring fra både ordinære domstoler og jordskifteretten. 

Kontakt meg på Min side

Språk: Norsk, engelsk, fransk og italiensk

Jeg jobber i HELP fordi jeg synes det er viktig at folk får rask og rimelig advokathjelp.