Hopp til innhold
Min side

Tina Berg

Advokat MNA

Telefon: +47 22 98 52 47

Tina har vært ansatt i HELP siden 2012, og jobber som advokat innen familie- og arverett. Hun er i dag senioradvokat i HELP, og har også mange års erfaring med håndtering av saker etter avhendingsloven. Tina har bred erfaring med alle typer tvangsfullbyrdelse som namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo. Senere har hun jobbet med en rekke problemstillinger innen fast eiendoms rettsforhold som advokat ved Advokatkontoret i Usbl.

Kontakt meg på Min side

Språk: Norsk og engelsk

Som advokat i HELP Forsikring AS får jeg hver dag muligheten til å forebygge og løse konflikter i saker som kan være av stor betydning for den enkelte, uten at de må vurdere om de har råd til advokatbistand.