Hopp til innhold
Min side

Arbeidsattest

En arbeidstaker som slutter i jobben sin har krav på en skriftlig attest, altså en arbeidsattest. 

Arbeidsattesten skal minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn og fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet varte. Informasjon om arbeidsattest finnes i  Arbeidsmiljøloven.