Hopp til innhold
Min side

Arvepakt

Ved arvepakt forplikter arvelater seg til ikke å opprette, endre eller tilbakekalle testament.

Utgangspunktet er at et testament fritt kan tilbakekalles og endres av arvelater, jf arveloven § 47. Testator kan imidlertid selv binde seg til ikke å endre eller tilbakekalle testamentet gjennom en arvepakt, det vil si ved å avgi et særskilt løfte om ugjenkallelighet, jf arveloven § 49. Ved å opprette arvepakt avskjæres altså testasjonskompetansen for fremtiden. Arvepakter må opprettes i testamentsformer, jf. arveloven § 49, jf. §§ 41-46.