Hopp til innhold
Min side

Barnefordeling

Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan de avtale seg i mellom hvem barnet skal bo hos. Foreldrene kan avtale om barnet skal bo fast hos enten en av dem, eller begge. Oppnås ikke enighet, avgjøres spørsmålet av retten.

Et annet begrep som brukes om saker hvor foreldre tar en konflikt knyttet til barnet inn for domstolene, er foreldretvister.