Hopp til innhold
Min side

Barnetrygd

Barnetrygd er en stønad som gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter ved å ha barn.

Hvis du er enslig forsørger, kan du få barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med (utvidet barnetrygd).

Mer om barnetrygd kan du lese på NAV sine sider.