Hopp til innhold
Min side

Bruksendring

Bruksendring er en fellesbetegnelse for tiltak som medfører at en bolig brukes til noe annet enn det som er forutsatt i byggetillatelsen fra kommunen.

Eksempler på en bruksendring kan være fasadeendring, riving, oppføring, påbygging eller endring av bygning, og innvendig bruksendring, som omgjøring av kjeller til beboelsesrom.

Bruksendringer kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse. Hvilke tiltak som normalt utløser søknadsplikt er nærmere definert i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. mai 2008.