Hopp til innhold
Min side

Dagmulkt

Det kan avtales at en debitor, for eksempel en entreprenør, skal betale et fast daglig beløp i kompensasjon for forsinkelse.

Dette skal skje inntil arbeidet er fullført. Avtal gjerne et bestemt kronebeløp som håndverkeren må betale for hver dag tjenesten er levert for sent. Dette forutsetter at det er avtalt et konkret leveringstidspunkt. For avtaler med totalt vederlag mindre enn kr 160 000 kan det for eksempel avtales at håndverker skal betale en dagmulkt per kalenderdag tilsvarende kr 200, men aldri mer enn 10 % av det samlede beløp håndverker skal ha etter avtalen. For avtaler med totalt vederlag over kr 160 000 kan det avtales en dagmulkt på 2 promille av det samlede beløp håndverkeren skal ha. Det er vanlig å avtale at mulkten ikke kan kreves for mer enn 50 dager. Alternativt kan man avtale at håndverkeren ved forsinkelse skal betale en erstatning til forbruker etter hvjtl §§ 28 og 30.