Hopp til innhold
Min side

Deklaratorisk rettsregel

En skreven rettsregel som kan fravikes ved avtale.

Ofte er rettsregler i kontraktsretten fravikelige i profesjonelle forhold, det vil si at to profesjonelle parter kan avtale noe annet enn det loven sier. Rettsregler i kontraktsretten er imidlertid gjerne ufravikelige i forbrukerforhold, det vil si at en profesjonell part og en forbruker ikke kan avtale noe annet en loven sier. Det kan som oftest ikke avtales noe til forbrukerens ugunst.