Hopp til innhold
Min side

Delt bosted

Delt fast bosted er at barnet bor fast hos begge foreldrene etter et samlivsbrudd.

Dette innebærer at foreldrene må ta noen viktige avgjørelser om barnets dagligliv i fellesskap. Disse avgjørelsene er typisk hvor i landet barnet skal bo, barnehage, SFO og fritidsaktiviteter.

Delt fast bosted betyr ikke at barnet må bo like mye hos hver av foreldrene (50/50). Foreldrene avtaler selv hvor mye tid barnet skal bo hos hver, men mange foreldre velger gjerne at barnet bor halve tiden hos hver, eksempelvis en uke hos far og en uke hos mor.

Foreldrene står fritt til å velge delt fast bosted etter et samlivsbrudd så lenge det er forenelig med barnets beste.

Domstolene kan i unntakstilfeller avgjøre at barnet skal bo fast hos begge. Dette fordrer blant annet at ordningen er til barnets beste, at foreldrene har et godt samarbeid og ikke har et høyt konfliktnivå, at de bor nærme hverandre slik at barnet kan opprettholde kontakt med venner og fritidsaktiviteter fra begge hjem, videre bør barnet være over 7 år, og selv trives med en slik ordning.