Hopp til innhold
Min side

Delt bosted

Delt bosted er at barnet bor fast hos begge foreldrene etter et samlivsbrudd, og således veksler mellom å bo hos hver av foreldrene.

Barnet bor da halve tiden hos hver, eksempelvis en uke hos mor og en uke hos far. Foreldre står fritt til å velge delt bosted etter et samlivsbrudd, så fremt det er forenelig med barnets beste.

Domstolene kan i unntakstilfeller avgjøre at barnet skal bo fast hos begge. Dette fordrer blant annet at ordningen er til barnets beste, at foreldrene har et godt samarbeid og ikke har et høyt konfliktnivå, at de bor nærme hverandre slik at barnet kan opprettholde kontakt med venner og fritidsaktiviteter fra begge hjem, videre bør barnet være over 7 år, og selv trives med en slik ordning.