Hopp til innhold
Min side - meld sak

Disponibelt rom

Arealet kan derfor ikke lovlig tas i bruk til soverom, kjøkken, stue eller annet varig opphold for mennesker. Det følger av rettspraksis at det i forbindelse med salg av bolig, vil være en mangel etter kjøpekontrakten dersom et areal som ikke oppfyller gjeldende krav til varig oppholdsrom, i salgsdokumentene (typisk taksten) betegnes som ”disponibelt rom” uten at det samtidig i klartekst opplyses at rommet ikke oppfyller gjeldende forskriftskrav, på en slik måte at kjøper må forstå at arealet derfor ikke lovlig kan tas i bruk som varig oppholdsrom.

Den mest prinsipielle dommen om dette ble avsagt av Borgarting lagmannsrett den 15. april 2011 ("Dispromdommen").