Hopp til innhold
Min side

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjemaet er et skjema som fylles ut av selger ved salg av bolig. Selskapene som tilbyr eierskifteforsikring krever at selger fyller ut egenerklæringsskjemaet.

Skjemaet inneholder en rekke spørsmål om forhold ved boligen. Selger har mulighet til å krysse for ”ja” og ”nei” osv., samt komme med evt. utfyllende opplysninger.
Det er viktig å bemerke at egenerklæringsskjemaet gir uttrykk for selgers kunnskap om forhold ved boligen. Selv om f.eks selger har krysset av for ”nei” på spørsmål om han kjenner til fuktproblemer, betyr det kun at selger ikke kjenner til fuktproblemer. Det utelukker med andre ord ikke at det kan være fuktproblemer ved boligen.

Spørsmål om boligen i egenerklæringsskjemaet, er ikke nødvendigvis sammenfallende med selgers opplysningsplikt etter reglene i avhendingslovens §§ 3-7 og 3-8. Selgers opplysningsplikt gjelder uavhengig av spørsmålene i egenerklæringsskjemaet, og selger kan bli holdt ansvarlig for mislighold av opplysningsplikten knyttet til evt. andre forhold ved boligen.