Hopp til innhold
Min side

Eksigibelt gjeldsbrev

Eksigibelt betyr fritt oversatt "som gir grunnlag for å kreve inn". Et slikt gjeldsbrev gir grunnlag for å kreve gjelden betalt, det er i seg selv såkalt tvangsgrunnlag. Har du et slikt gjeldsbrev, trenger du ikke gå veien om retten for å få en dom for at du kan kreve penger av noen. Du kan kontakte namsmannen direkte, og få hjelp til å kreve inn beløpet. 

I et eksigibelt gjeldsbrev står det at debitor, den som skylder penger, vedtar at kreditor, den som har krav på beløpet, kan få namsmannen til å drive inn pengene, uten dom. Dette følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. Mer om hvordan kravet kan tvangsinndrives, kan du lese om på politiets nettsider