Hopp til innhold
Min side - meld sak

Enkeltvedtak

Et vedtak er en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter). Eksempler på enkeltvedtak kan være vedtak i byggesak og om trygdeytelser.