Hopp til innhold
Min side - meld sak

Familievernkontor

Familievernkontor er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt.

Familievernkontorene skal gi et tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernkontorene har en viktig forebyggende rolle ved å tilby ulike veiledningskurs til foreldre. Virksomheten reguleres av Lov om familievernkontorer. 

Familievernkontorene har også lovpålagte oppgaver, blant annet å mekle mellom foreldre ved separasjon og samlivsbrudd. Lovbestemt mekling er hjemlet i ekteskapsloven og barneloven og utføres ved alle familievernkontor. 

Finn ditt familievernkontor og les om familie og samliv på  Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratets hjemmesider.