Hopp til innhold
Min side

Foreldreansvar

Foreldreansvar er foreldrenes plikter overfor barnet.

Barnet skal settes i fokus, og har krav på omsorg og omtanke fra de som har foreldreansvaret. Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets behov og interesser, og man skal sørge for at barnet får en trygg og god oppdragelse, forsørging og utdanning. Videre må barnet ikke bli utsatt for vold og overgrep. Foreldrene har rett til å treffe avgjørelser for barnet i personlige forhold, men dette må også ses i sammenheng med barnets rett til medbestemmelse og selvbestemmelse.

Foreldre som er gift eller bor sammen har felles foreldreansvar for felles barn. Hvis foreldrene ikke er gift eller bor sammen, har mor foreldreansvaret alene. Dersom foreldrene går fra hverandre, står de fritt til å avtale hvem som skal ha foreldreansvaret; om en skal ha felles foreldreansvaret, eller at en skal ha foreldreansvaret alene.

Mange benevner foreldreansvaret som foreldrerett, men dette blir misvisende.