Hopp til innhold
Min side

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente er renter som påløper ved forsinket betaling.

Den som har et pengekrav kan kreve forsinkelsesrente når kravet ikke betales i tide. Det finnes en egen lov om forsinkelsesrenter, som blant annet regulerer tidspunktet for når renten begynner å løpe, vanligvis forfallsdag. Rentesatsen fastsettes hvert halvår. P.t. utgjør forsinkelsesrenten 8%.