Hopp til innhold
Min side

Husstandsfellesskapsloven

Husstandsfellesskapsloven får anvendelse for samboere med felles barn, og for samboerskap som har vart i mer enn to år.

Loven regulerer kun retten til å overta siste felles bolig og felles innbo når samlivet opphører; for eksempel til å tre inn i husleiekontrakt eller til å kjøpe boligen.

Husstandsfellesskapsloven finner du på Lovdata.