Hopp til innhold
Min side

Ideell arveandel

Ideell arveandel, eller lovbestemt arveandel, er den andelen av et dødsbo som man skal arve, enten etter loven eller testament. 

Et testament vil gå foran loven hvis det som testamenteres bort ligger innenfor hva testator (den som skriver testamentet) kan bestemme over i testamentet. Den som skriver et testament må blant annet respekterer minstearven på 2/3 til livsarvingene. Den ideelle arveandelen vil også endres ut fra hvor mange arvinger man er. Som enebarn vil den være 100 % mens den med fire søsken vil kunne være 1/5.

For eksempel vil to barn arve hver sin ideelle halvpart etter sin far (dersom det ikke finnes noe ektefelle eller andre barn). Dersom faren i stedet har bestemt at den ene skal arve den frie tredjedelen, vil de ideelle andelene ha blitt endret til 2/3 til den ene og 1/3 til den andre.