Hopp til innhold
Min side

Ihendehavergjeldsbrev

Gjeldsbrev (dokument som gir uttrykk for et pengekrav eller en betalingsforpliktelse) som enten lyder på ihendehaveren (den som har gjeldsbrevet i hende) eller ikke inneholder opplysninger om hvem gjelden/pengene skal betales til.

Ihendehavergjeldsbrev følger gjeldsbrevlovens bestemmelser om omsetningsgjeldsbrev.