Hopp til innhold
Min side

Indirekte tap

Tap som ikke er en direkte følge av den skadevoldende handlingen, altså handlingen som førte til skaden.

Hvis en viktig maskin skades slik at bedriftens produksjon stanser, vil det økonomiske tapet være et indirekte tap.

Bare hvis det er tilstrekkelig årsakssammenheng mellom tapet og skaden som har ført til tapet, kan erstatning kreves. Noen lover har bestemmelser som beskriver hva som regnes som indirekte tap. Se for eksempel kjøpsloven § 67 annet ledd.